Persoonlijke assistentie - bedrijven

Herkent u dit? U houdt zich noodgedwongen bezig met diverse tijdrovende en 'bijkomstige' zaken, terwijl u uw aandacht eigenlijk voor 100% wilt richten op de continu´teit van uw (eenmans-)bedrijf.

Mogelijk verblijft u regelmatig in het buitenland waardoor u niet in de gelegenheid bent om bepaalde zaken adequaat te regelen. Het is denkbaar dat u dan behoefte heeft aan een meedenkende rechterhand; iemand die zelfstandig opereert maar tegelijkertijd aanvoelt of een kwestie ruggespraak behoeft.


Persoonlijke assistentie - particulieren
Het kan ook zijn dat u door uw bedrijf voor lange of korte tijd naar het buitenland uitgezonden wordt. 
IQ Service kan u dan assisteren bij het regelen van alle praktische zaken en/of onverwachte problemen in Nederland. Daarbij kunt u denken aan controle op uw woning of kantoor tijdens uw afwezigheid en het verzorgen van de post. 

Deze service kunnen wij ook bieden aan expats. De ervaring leert dat er na elke verhuizing nog lange tijd zaken geregeld moeten worden. Voor de verhuizing zelf schakelt u een verhuisbedrijf in. Zij regelen alles tot aan het nieuwe adres, maar daarna valt u in een gat; het contact met Nederland is weg. IQ Service biedt uitkomst, want waar het verhuisbedrijf stopt gaan wij verder. Uw behoefte aan assistentie vormt de basis van onze dienstverlening. Wij gaan daarbij vertrouwelijk en integer met uw gegevens om en zorgen voor een probleemloze afhandeling.

Praktijkvoorbeelden >